İstanbul’da ‘geçinebilenlerin’ oranı belli oldu… Son üç ayın en stresli ayı Mayıs

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 48.6’sı Mayıs ayında evde en çok konuşulan konunun 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 34.5’i ise ekonomik sorunlar olduğunu belirtti.

Nisan ayında ekonomik sorunlar evde en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer alırken, Mayıs ayında ekonomik sorunlar seçim gündeminden sonra geldi.

EKONOMİK SORUNLAR ARTIYOR

Katılımcıların yüzde 48.4’ü ekonomik sorunların Mayıs ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada yüzde 18.5 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 12.3 ile kamuya ait alanlardaki kaçak yapıların İBB tarafından yıkılması yer aldı.

Bir önceki ayla karşılaştırıldığında İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranında yüzde 18.4 artış görüldü.

GEÇİNEBİLDİĞİNİ BELİRTENLERİN ORANI YÜZDE 24.1

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 24.3’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 40.4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 24.1’i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti.

EKONOMİNİN İYİLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİN ORANI AZALDI

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 30.1’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 31.6’sı değişmeyeceğini, yüzde 38.2’si ise kötüleşeceğini belirtti.

Türkiye’nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı Nisan ayında yüzde 48.5 iken bu oran Mayıs ayında yüzde 30.1’e düştü.

SON ÜÇ AYDAKİ EN STRESLİ AYI MAYIS OLDU

Katılımcılara Mayıs ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.6 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6.7 olarak ölçüldü. Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti ve mutluluk seviyesi 4.6 olarak ölçüldü.

İstanbulluların stres seviyesi Nisan ayına göre arttı. Nisan ayında stres seviyesi, 7.1 iken Mayıs ayında 7.6 olarak ölçüldü. Mutluluk seviyesi ise geçen aya göre azaldı. Nisan ayında mutluluk seviyesi 4.9 iken Mayıs ayında 4.6 olarak ölçüldü.

Katılımcıların geleceğe dair umutlarını 10 üzerinden puanlamaları istendi. İstanbulluların geleceğe dair umudu 4.2 olarak ölçüldü.

İstanbulluların geleceğe dair umudunu azaltan nedenler ise sırasıyla yüzde 77.9 ile ülkenin ekonomik durumu ve yüzde 43.9 ile ülkedeki siyasi durum olarak belirtildi.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx